AREA จ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน
  AREA แถลง ฉบับที่ 187/2562: วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในเดือนมีนาคมของทุกปี ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย จ่ายโบนัสประจำปี และปรับเงินเดือนทุกครึ่งปี

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าในเดือนมีนาคมของทุกปี ศูนย์ข้อมูลฯ จ่ายโบนัสแก่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 120 คน โดยจ่ายประมาณ 100 คนที่ทำงานครบ 1 ปีแล้ว ทั้งนี้จ่ายเป็นเงินเกือบ 5 ล้านบาท หรือประมาณเกือบ 2 เดือนโดยเฉลี่ย ทั้งนี้สูงสุดประมาณ 3 เดือน

            และในทุกเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี ศูนย์ข้อมูลฯ ยังปรับเงินเดือนให้กับเพื่อนร่วมงานด้วย โดยปรับประมาณ 5-7% ในแต่ละครั้ง  อย่างไรก็ตามเพื่อนร่วมงานบางคนอาจไมได้รับการปรับในแต่ละรอบหากผลการดำเนินงานไม่เข้าเป้าเท่าที่ควร  ทั้งนี้การประเมินผลเพื่อการปรับเงินเดือนรายครึ่งปีอยู่ที่

            1. เป้าการทำงานของแต่ละคนที่กำหนดตามอายุงาน การศึกษา และขีดความสามารถ

            2. ผลการสอบพัฒนาความรู้รายครึ่งเดือน

            3. อัตราการขาดลามาสาย (ถ้ามี)

            4. การประเมินผลของหัวหน้างาน

            อย่างไรก็ตามหากการประเมินผลผิดจากความเป็นจริง เพื่อนร่วมงานสามารถขอปรึกษากับฝ่ายบริหารเพื่อความเข้าใจร่วมกันและเพื่อการปรับปรุงเงินเดือนใหม่ได้

            นอกจากนั้นในศูนย์ข้อมูลฯ ยังมีระบบกู้ยืมเงินแก่เพื่อนร่วมงานอีกด้วย โดยเพื่อนร่วมงานสามารถกู้ยืมได้ตามความจำเป็น โดยในขณะนี้มีลูกหนี้อยู่ราว 15% ของจำนวนเพื่อนร่วมงานทั้งหมด มียอดเงินกู้ที่ 1 ล้านบาท โดยเสียดอกเบี้ยเดือนละ 0.42% หรือปีละ 5%  รายได้จากดอกเบี้ยที่ได้จากเพื่อนร่วมงานเพื่อนำมาจัดสวัสดิการเพื่อนร่วมงานต่อไป

            การปรับปรุงเงินเดือนและการจ่ายโบนัส เพื่อให้เพื่อนร่วมงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน  อย่างไรก็ตามในการรับจ้างประเมินค่าทรัพย์สินให้กับสถาบันการเงินต่างๆ นั้น ค่าจ้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลฯ ก็ยังปรับปรุงเงินเดือนและจ่ายโบนัสทุกปีไม่เคยขาด ไม่ว่าจะเป็นปีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน โดยศูนย์ข้อมูลฯ พยายามแสวงหาตลาดใหม่ๆ เพื่อการรับจ้างประเมินค่าทรัพย์สินและสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ในไทย ในอาเซียนและทั่วโลก

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,185 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved