สุขสันต์สงกรานต์: ปีใหม่ไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 194/2562: วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เนื่องในวันปีใหม่ไทยซึ่งก็ยังเป็นวันปีใหม่ของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ด้วย ศูนย์ข้อมูลฯ ขอร่วมอวยพรให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆ ด้วยหัวใจอันร่าเริง และร่วมกันพัฒนาเพื่อประเทศชาติ ประชาชน และประชาธิปไตย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และคณะเพื่อนร่วมงานอาวุโสอันประกอบด้วยอาจารย์ชนินทร์ บัวทอง ที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลฯ อ.อติณัช ชาญบรรยง (อายุ 66 ปี)  คุณวีรวงศ์ วรินทร์กิตติกุล (อายุ 63 ปี) และดร.โสภณ (อายุ 61 ปี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของศูนย์ข้อมูลฯ มาร่วมอวยพรทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ เดินทางไปไหนก็ขอให้สนุกและปลอดภัย พบพานแต่คนดีๆ มาห้อมล้อม คนไม่ดีให้ห่างพ้นไป และร่วมกันพัฒนาเพื่อประเทศชาติ ประชาชนและประชาธิปไตย

            อนึ่งในศูนย์ข้อมูลฯ ยังมีเพื่อนร่วมงานอาวุโสอื่นอีก เช่น คุณสิทธิ ทองอัครนิโรธ (อายุ 67 ปี) และท่านอื่นๆ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอีกหลายท่าน  ที่ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ เราดีใจและภูมิใจที่ได้มีเพื่อนร่วมงานอาวุโสทำให้มีความรักความอบอุ่นในการทำงาน  เราให้เกียรติผู้อาวุโส ร่วมรดน้ำดำหัว โดยผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน หรือตำแหน่งใดก็ตาม เราก็รดน้ำกันตามอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเรา

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 941 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved