ว่ายน้ำดียังไง ดร.โสภณขอบอก
  AREA แถลง ฉบับที่ 198/2562: วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           ว่ากันว่าการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด มาฟัง ดร.โสภณ ผู้เคยว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้ว

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ผู้เคยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้ว เล่าถึงการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ โดย ดร.โสภณไปว่ายล่าสุดที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

Youtube video คลิก: https://youtu.be/f4aW8pBRZDo

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 929 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved