ถนนคนเดินหลีเป๊ะ ที่ดิน 5 แสน/ตรว.
  AREA แถลง ฉบับที่ 199/2562: วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           เหลือเชื่อ ที่ดินแถวถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ สตูล มีราคาถึงตารางวาละ 500,000 บาท ค่าเช่าตารางเมตรละราว 1,000  บาทต่อเดือน

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินคุยกับพ่อค้า แม่ค้าที่ถนนคนเดิน บนเกาะหลีเป๊ะ สตูล พบว่าค่าที่ดินแพงมากถึงตารางวาละ 500,000 บาท ค่าเช่าเดือนละนับพันบาทต่อตารางเมตร แต่ค้าขายได้เพียง 5-6 เดือน เพราะในหน้ามรสุม คนเดินทางไปท่องเที่ยวน้อยลงมาก บางร้านก็หยุดการขายไปในช่วงดังกล่าวเลย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,182 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved