เอกสารสำคัญ: แนวทางการดึงทุนต่างชาติมาซื้อทรัพย์ ร่วมทุนไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 209/2562: วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) จัดสัมมนาเรื่อง "แนวทางการดึงทุนต่างชาติมาซื้อทรัพย์ ร่วมทุนไทย" โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากหลายประเทศมาร่วมบรรยาย พร้อมเอกสารประกอบหลายรายการ  นอกจากนี้ยังได้จัดอัดคลิปวีดีโอตลอดงาน เพื่อให้ท่านที่พลาดโอกาสเข้าร่วมได้นำไปฟัง โดยในคลิป ยังมีการแปลเป็นภาษาไทยเป็นระยะๆ และบางครั้งก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้วิทยากรจากต่างประเทศหลายรายได้มีโอกาสเข้าใจด้วย

            กำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะห้องชุดพักอาศัยกำลังถดถอยลง เราจะระดมหากำลังซื้อจากต่างชาติได้ทางไหนบ้าง  มาฟังผู้เชี่ยวชาญการดึงนักลงทุนจากต่างประเทศมาซื้อทรัพย์ในประเทศไทย โดยระดมนายกสมาคมนายหน้าและอสังหาริมทรัพย์จากประเทศเป้าหมายมาร่วมให้มุมมองการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย หรือมาร่วมลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับนักพัฒนาที่ดินไทย

            กำหนดการ

            08:00      ลงทะเบียน

            08:30      ผลวิจัย: ประเทศไหนที่สนใจลงทุนในไทย

                           ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ FIABCI-Thai

            09:15      ประสบการณ์การดึงทุนต่างชาติ ซื้อทรัพย์ – ร่วมทุนไทย

                           คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการทีมบริหารโครงการ บจก.เฮลิกซ์

            10:00      พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

            10:15      เจาะลึกตลาดผู้ซื้อฮ่องกง:

                           Mr.Philip S.Y. Lo, Technical Director, KJL Consulting, Hong Kong

            11:00      เจาะลึกตลาดผู้ซื้อจีน:

                           คุณไมค์ เตียว ประธานกรรมการผู้จัดการ บจก.โนวนี แอสเสท

            11:45      เจาะลึกตลาดผู้ซื้อญี่ปุ่น:

                           คุณวิชัย จุฬาโอฬารกุล กรรมการบริหาร บจก.ชินวะ เรียลเอสเตท (ไทยแลนด์)

            12:30      พัก-รับประทานอาหารกลางวัน    

            13:30      เจาะลึกตลาดผู้ซื้อไต้หวัน:

                           Mr.Jack Huang, FIABCI-Taiwan & President of ERA Taiwan

            14:15      เจาะลึกตลาดผู้ซื้อมาเลเซีย:

                           Mr.Michael Geh, President, FIABCI - Malaysia

            15:00      พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

            15:15      เจาะลึกตลาดผู้ซื้อสิงคโปร์:

                           Mr.William Lai, Amicus Solutions Ltd (Singapore/Myanmar)

            16:00      เจาะตลาดผู้ซื้อเกาหลี:

                           Mr.John Siwoo Lee, Vice President, FIABCI-Korea

            16:45      ถาม-ตอบ สรุปผลการสัมมนา

            17:00      ปิดการสัมมนา

            เอกสารชุดนี้อันประกอบด้วย PPT Print Out  พร้อม CD ที่เป็นวีดีโอการบรรยายของวิทยากรแต่ละท่านพร้อมการถามตอบ สามารถสั่งซื้อจากโรงเรียนได้โดยติดต่อโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทร. 02.295.2294 ต่อ 114 ในราคาชุดละ 4,000 บาท

            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://bit.ly/2V2hwZb

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,383 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved