สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath)
  AREA แถลง ฉบับที่ 214/2562: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath) เป็นเจดีย์ใหญ่ของชาวพุทธ เป็น 1 ใน 7 สถานที่ ‘ต้องเที่ยวชม’ ในกรุงกาฐมาณฑุ 

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปบรรยายที่เนปาลอีกครั้งในเนปาล ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2562 และได้ไปไหว้พระ/เยี่ยมชมสวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath) ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่ของชาวพุทธ และเป็น 1 ใน 7 สถานที่ ‘ต้องเที่ยวชม’ ในกรุงกาฐมาณฑุ โปรดดูคลิปต่อไปนี้: 

สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath) 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2058386614273914?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 884 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved