รัฐบาลกระตุ้นให้ซื้อบ้านด่วน เราควรซื้อไหม?
  AREA แถลง ฉบับที่ 226/2562: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มีข่าวว่ารัฐบาลกำลังจะออกมาตรการกระตุ้นให้ประชาชนซื้อบ้านอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ ประเด็นก็คือว่า ผู้ซื้อบ้านควรซื้อหรือไม่

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน (https://www.thaihomebuyers.org) ให้ความเห็นต่อกรณีว่าประชาชนผู้ซื้อบ้าน ควรซื้อบ้านในขณะนี้ตามแผนการกระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่กำลังจะออกหรือไม่

 

            โปรดดูคลิปต่อไปนี้

 

Facebook live : http://bit.ly/2XIDluf​

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,843 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved