อ.กิตติพงศ์ ผลประยูร ‘เจ้าฯ’ ชลบุรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 228/2562: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            พบ อ.กิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดิน สนง.ที่ดินชลบุรี และคณะให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้พาคณะนักศึกษาของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยไปดูสำนักงานที่ดินชลบุรี ได้พบ อ กิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดิน สนง.ที่ดินชลบุรี (‘ชาวดิน’ เรียก ‘เจ้าฯ’) และคณะให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

fb video : อ.กิตติพงศ์ ผลประยูร ‘เจ้าฯ’ ชลบุรี http://bit.ly/2Gzv1WQ

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 817 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved