นิคมฯ แหลมฉบังกับอีอีซี
  AREA แถลง ฉบับที่ 229/2562: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            นิคมฯ แหลมฉบังเป็นหนึ่งในตัวจักรสำคัญของการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีอีซี (Eastern Economic Corridor)

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้พาคณะนักศึกษาของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยไปดูสำนักงาน การนิคมอุตสากรรมประเทศไทย แหลมฉะบัง โดยได้รับการต้อนรับจากนายสาธิต เกียรติกำจร รองผู้อำนวยการสำนักงาน และ อ.สืบวงศ์ กลิ่นแย้ม เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ให้ความกรุณาบรรยายสรุป

 

fb video : นิคมฯ แหลมฉบังกับอีอีซี : https://www.facebook.com/watch/?v=2238561719742412

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 504 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved