เดิน 3 กม. เล่าเรื่องถนนรามคำแหง
  AREA แถลง ฉบับที่ 230/2562: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว ดร.โสภณเดิน 3 กิโลเมตรบนถนนรามคำแหงสำรวจอสังหาริมทรัพย์มาเล่าให้ทราบ

            ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) นั่งรถตู้กลับมาจากศรีราชาเพื่อเป็นกรรมการสอบนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่มาถึงก่อนเวลาเลยได้มีโอกาสเดินจากแยกพัฒนาการไปถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 40 นาที ระหว่างเดินได้มีโอกาสถ่ายคลิปเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามรายทางมาให้ทุกท่านได้ชม

เดิน 3 กม. เล่าเรื่องถนนรามคำแหง
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2065663313546244​

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 597 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved