คณะทำงานประเมินค่าต้นไม้
  AREA แถลง ฉบับที่ 235/2562: วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในเช้าวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 มีการประชุมคณะทำงานประเมินค่าต้นไม้ เพื่อประโยชน์ในวงการประเมินค่าทรัพย์สินและสังคมโดยรวม

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย แถลงว่า เช้าวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการประชุมคณะทำงานประเมินค่าต้นไม้ ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรก คณะทำงานประกอบด้วย

         

นายพัลลภ กฤตยานวัช ประธานคณะทำงาน
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ รองประธาน 
คุณสมหมาย กาลสุข ประธานสภา อบต.ชะอม คณะทำงาน
คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธานสหกรณ์สวนป่าเอกชน คณะทำงาน
คุณสายบัว พาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญไม้ขุดล้อม คณะทำงาน
คุณกันตินันท์ ผิวสอาด สำนักงานเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน
นายจำนงค์ บัวไขย คณะทำงาน
ดร.โสภณ พรโชคชัย คณะทำงานและเลขานุการ

 

            ท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าต้นไม้และหวังจะช่วยเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สามารถติดต่อมูลนิธิ คุณนงลักษณ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานได้ ที่ โทร.02.295.3905 ต่อ 109

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 694 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved