คณะทำงานประเมินค่าต้นไม้ประชุมที่ ต.ชะอม
  AREA แถลง ฉบับที่ 237/2562: วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในเช้าวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมคณะทำงานประเมินค่าต้นไม้ เพื่อประโยชน์ในวงการประเมินค่าทรัพย์สินและสังคมโดยรวม ถึงตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย แถลงว่า เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะทำงานประเมินค่าต้นไม้ ครั้งที่ 2 ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย:

1. นายพัลลภ กฤตยานวัช ประธานคณะทำงานประเมินค่าต้นไม้
2. คุณปรียาภัสส์ สมศักดิ์  ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.ชะอม
3. คุณประเสริฐ สุนา สมาชิกศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อมตำบลชะอม
4. นายไพฑูรย์​ แพทย์เจริญ ​ประธานศูนย์การเรียนรู้ไม้ขุดล้อม อบต.ชะอม
5. คุณยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธานสหกรณ์สวนป่าเอกชน จำกัด  คณะทำงานประเมินค่าต้นไม้
6. คุณสัตยา ศรีอ่อน ประธานฯ เครือเซ็นทรัลแอร์  คณะทำงานประเมินค่าต้นไม้
7. คุณสายบัว พาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญไม้ขุดล้อม คณะทำงานประเมินค่าต้นไม้
8. ดร.โสภณ พรโชคชัย เลขานุการคณะทำงานประเมินค่าต้นไม้

            การประชุมนี้ได้รับความกรุณาจากคุณฉัตรชัย ศิริรักษ์ ปลัด อบต.ชะอม มานั่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้ใช้สถานที่ของ อบต.ชะอมเป็นที่ประชุม ในที่ประชุมได้มีการนำข้อมูลราคาและต้นทุนต้นไม้ต่างๆ มานำเสนอเพื่อเป็นฐานในการจัดทำมาตรฐานการประเมินค่าต้นไม้ต่อไป

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,033 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved