เชิญร่วมงานสัมมนา-มอบรางวัลอสังหาฯ ดีเด่น ฟิลิปปินส์
  AREA แถลง ฉบับที่ 241/2562: วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ท่านใดสนใจไปหาพันธมิตรอสังหาฯ ฟิลิปปินส์ ต้องไปงานนี้ Forum on Real Estate Challenges in Global Economy 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Makati Shangri-La ตามด้วยงานมอบรางวัลอสังหาฯ ดีเด่น

            งานนี้จัดขึ้นโดยสมาคม FIABCI Philippines (The International Real Estate Federation) โดยมีค่าเข้าร่วมงาน 200 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยค่าเข้าสัมมนาในบ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม และงานเลี้ยงมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในค่ำวันเดียวกัน งานนี้จัดโดย

            FIABCI Philippines

            Quezon City 1106, 45 Hereford St., Bahay Toro, Project 8

            fiabci-philippines@fiabci.org

            +63 24 26 02 87

            https://www.facebook.com/events/2278180689064385/

            ทั้งนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคม FIABCI-Thai จะไปร่วมบรรยายด้วย  ท่านที่สนใจไปเข้าร่วม โปรดติดต่อ คุณนงลักษณ์ โทร.02.295.3905 ต่อ 109

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,050 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved