อนุสรณ์สถานพายุไห่เยี่ยน เมืองตักโลบัน ฟิลิปปินส์
  AREA แถลง ฉบับที่ 251/2562: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณพาชมอนุสรณ์สถานพายุไห่เยี่ยน เมืองตักโลบัน ฟิลิปปินส์ โดยเป็นซากเรือขนาดใหญ่

            ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปสำรวจจิจัยราคาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์หลังพายุไห่เยี่ยนในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 มาดูอนุสรณ์สำคัญนี้เป็นอุทธาหรณ์

 

อนุสรณ์สถานพายุไห่เยี่ยน เมืองตักโลบัน ฟิลิปปินส์
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2086533131459262?s=1105899523&v=e&sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,004 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved