หมู่บ้านเดียวที่ราคาไม่ขึ้น-หลัง 6 ปีพายุไห่เยี่ยน
  AREA แถลง ฉบับที่ 256/2562: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            หลังพายุไห่เยี่ยนหรือโยลันดา ราคาอสังหาริทรัพย์ในเมืองตักโลบันต่างฟื้นตัว ยกเว้นหมู่บ้านเดียวที่ราคาไม่ขึ้น-หลัง 6 ปีพายุไห่เยี่ยน ทำไม?

            ตามที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนเมืองตักโลบัน ฟิลิปปินส์ที่คนตายนับหมื่นในครั้งที่พายุไห่เยี่ยนพัดผ่านเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เป็นโศกนาฎกรรมที่น่าเศร้า หลังพายุไห่เยี่ยน ราคาอสังหาริทรัพย์ในเมืองตักโลบันต่างฟื้นตัว ยกเว้นหมู่บ้านเดียวที่ราคาไม่ขึ้น-หลัง 6 ปีพายุไห่เยี่ยน ทั้งที่เป็นหมู่บ้านหรู มาดูสาเหตุกัน

 

หมู่บ้านเดียวที่ราคาไม่ขึ้น-หลัง 6 ปีพายุไห่เยี่ยน
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/425942664909663/​

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 979 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved