ดูงานไม้ล้อม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง ปราจีนบุรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 261/2562: วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มาดูงานไม่ขุดล้อม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

            วันนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้พาคณะไปดูงานไม้ขุดล้อมบ้านดงบัง ตำบลท่าขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับต้อนรับและการบรรยายจากทางคุณณรงค์ แช่มช้อย สมาชิก อบต.ดงขี้เหล็ก เจ้าของสวยณรงค์พันธุ์ไม้ และคุณคธาวุธ แหลมกล้า เจ้าของสวนป้าจำนงค์ ให้ความรู้ เป็นอย่างดียิ่ง

 

ดูงานไม้ล้อม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง ปราจีนบุรี
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2399876810033356

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,746 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved