ว่าด้วยชลพฤกษ์รีสอร์ต บ้านนา นครนายก
  AREA แถลง ฉบับที่ 262/2562: วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            คุณอัญชลี ชัยทรัพย์ ผจก.ทั่วไป ชลพฤกษ์รีสอร์ต ได้ให้ความรู้การทำรีสอร์ต

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้พาคณะไปดูงานไม้ขุดล้อม และได้พักที่ชลพฤก์รีสอร์ต มี คุณอัญชลี ชัยทรัพย์ ผจก.ทั่วไป ชลพฤกษ์รีสอร์ต บรรยายให้ความรู้การทำรีสอร์ต

 

ว่าด้วยชลพฤกษ์รีสอร์ต
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2166708963427146?s=1105899523&v=e&sfns=mo

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,025 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved