ARENA 2019 ไปย่างกุ้ง เปิดรับสมัครแล้ว
  AREA แถลง ฉบับที่ 278/2562: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ARENA ณ นครย่างกุ้ง งานประชุมเพื่อนายหน้า ผู้ประเมินและนักพัฒนาที่ดินที่จะไปขายทรัพย์ในต่างประเทศ น่าไปเป็นอย่างยิ่ง โปรดจองด่วน

            ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA: https://bit.ly/2IV2z52) จะจัดการประชุมประจำปีในระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล ประเทศเมียนมา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะประธาน ARENA ไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) อันเป็นองค์กรสมาชิก ARENA  ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมนี้เหมาะสำหรับนายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน รวมทั้งนักพัฒนาที่ดินเพราะจะเป็นโอกาสในการขายทรัพย์สินให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

 

กำหนดการเดินทาง

            พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 วันเดินทาง ควรไปแต่เช้าเพราะจะมีการพาไปดูงานในช่วงบ่าย

            ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 งานประชุม

            เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 งานประชุม และเลี้ยงอาหารค่ำ

            อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ดูงานเพิ่มเติมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

            ท่านใดสนใจจะพักอยู่ต่อก็สามารถไปได้เช่นกัน ควรซื้อตั๋วเครื่องบินแต่เนิ่นๆ เพราะราคาถูกกว่ามาก

 

ไปกับคณะกับมูลนิธิ

            เฉพาะท่านที่จะเดินทางไปร่วมกับมูลนิธิ จะได้รับบริการรถรับส่งด้วย โดยคณะของมูลนิธิจะเดินทางในวันเช้าวันที่ 22 สิงหาคม ด้วยสายการบิน Air Asia เวลา 07:15 ถึง 08:00 น. และเดินทางกลับในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 17:30 น ถึง 19:15 น. โดยแอร์เอเชียแอร์เอเชีย 254 โดยใช้สถานที่พักคือโรงแรมโนโวเทล หากต้องการให้มูลนิธิจองให้ จะเป็นเงิน 20,000 บาท (ค่าลงทะเบียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก 3 คืน สิทธิพิเศษร่วมเสนอขายสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าในบูทของมูลนิธิในงาน ARENA และรถรับส่ง) แต่ทั้งนี้ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เท่านั้น  ถ้าจองช้ากว่าวันที่ 21 มิถุนายนนี้ อาจต้องไปโรงแรมอื่นที่แต่ละวันต้องนั่งแท็กซี่ไปโรงแรมเอง ซึ่งอาจไม่สะดวก

 

กรณีเดินทางไปเอง

            โรงแรมที่พัก มีดังนี้   

 

            สำหรับผู้ที่จะซื้อบัตรเอง ค่าลงทะเบียนเข้างาน USD 130 เหรียญสหรัฐ (หรือ 4,300 บาท) ลดให้เป็นพิเศษโดยการสนับสนุนของ ดร.โสภณ ในฐานะประธาน ARENA ในไทย มีจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งแรก  ราคาพิเศษเฉพาะท่านที่ร่วมไปกับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เท่านั้น ราคาปกติ 150 เหรียญสหรัฐ และหลัง Early Bird 180 เหรียญสหรัฐ ค่าลงทะเบียนนี้รวมอาหารกลางวัน 2 วัน อาหารค่ำ 1 ครั้งและเครื่องดื่ม เครื่องเคียง ส่วนค่าเดินทาง และค่าที่พัก จองได้ตามอัธยาศัย

 

 

            โปรดติดต่อคุณนงลักษณ์ จตุเทน โทรศัพท์ 02-2953905 ต่อ 109 ในเวลาราชการ และสมัครเข้าร่วมได้ที่ : https://www.thaiappraisal.org/thai/seminars/seminar_arena.php

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 874 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved