ราคาต้นไม้แห่งบ้านดงบัง
  AREA แถลง ฉบับที่ 325/2562: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ถือเป็นแหล่งขายไม้ขุดล้อมและไม้ดอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย  ที่บ้านดงบังนี้มีกิจการไม้ขุดล้อมและไม้ดอกที่คึกคักมาก

            ในขณะนี้ทางราชการกำลังส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะไม้ที่เคยหวงห้ามต่างๆ นับเป็นนิมิตหมายที่ดี และจึงทำให้มีความจำเป็นต้องประเมินค่าต้นไม้มากยิ่งขึ้น  วิธีหนึ่งในการประเมินค่าต้นไม้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ก็คือการหาราคาตลาดที่มีอยู่ในภาคสนาม  ในโอกาสที่ผู้เขียนได้ไปเยือนบ้านดงบัง จึงได้รับทราบจากคุณณรงค์ แช่มช้อย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กว่า ทาง อ.บ.ต.ได้จัดทำราคากลางของต้นไม้ไว้  ผู้เขียนจึงได้ขอมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนกิจการของชาวบ้านในการทำไม้ขุดล้อมต่างๆ และเป็นเอกสารส่วนหนึ่งประกอบการใช้ประเมินค่าต้นไม้อีกด้วย

            ในบ้านดงบังนั้นมีทั้งไม้ขุดล้อม สมุนไพรและอื่นๆ ที่ผสานกับการท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความบันเทิงและองค์ความรู้ด้านการปลูก การเก็บเกี่ยว แปรรูป พร้อมทั้งสรรพคุณนานาประการของสมุนไพรไว้อย่างครบครัน  ข้อมูลที่นำเสนอนี้จึงมาจากเว็บไซต์ของทาง อ.บ.ต.ดงขี้เหล็ก (https://bit.ly/2HV9IQn) โดยหมู่บ้านนี้ยังเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรแหล่งสำคัญ ที่ป้อนให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (www.cpa.go.th) มาตั้งแต่ปี 2543 ทำให้ชาวบ้านได้นำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย มาใช้ในการเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร อีกทั้งยังได้นำการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

            นอกจากไม้ขุดล้อมแล้ว ดงบังยังนำสมุนไพรมาเป็นจุดขาย โดยนับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพรแห่งแรกของไทย โดยเป็นการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ผู้ที่มาเยือนจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่การปลูกสมุนไพร การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป โดยจะมีชาวบ้านและลูกๆหลานๆ เป็นไกด์นำชมสวนสมุนไพรพร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนการปลูก การแปรรูป รวมทั้งสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละตัวด้วย  นอกจากนี้เสน่ห์อีกอย่างที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนบ้านดงบังก็คือ เมนูสมุนไพรเลิศรสที่บรรดาแม่ครัวหัวป่าก์ภายในหมู่บ้านเอง

            ในด้านไม้ขุดล้อม มีกิจการที่น่าสนใจนับร้อยแห่ง โดยแห่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมก็คือ สวนป้าจำนง ดงบัง (https://bit.ly/2EBRS42) ซึ่งเป็นสวนที่มีผลิตผลคือไม้ขุดล้อม ไม้ดอก ไม้ประดับรายใหญ่รายหนึ่ง  โดยได้รับความกรุณาจากคุณคธาวุธ แหลมกล้า บุตรชายของคุณป้าจำนง และคุณณรงค์ แช่มช้อย สมาชิก อ.บ.ต.ดงขี้เหล็ก เป็นผู้ให้ความรู้ (https://bit.ly/2VSYelc)

            สำหรับราคาต้นไม้ที่ อ.บ.ต.ดงขี้เหล็กได้บันทึกไว้ เป็นดังนี้:

ลำดับที่ ชนิด ขนาด ราคา/ต้น (บาท)   
1 โมกพวง ความสูง 1.5 เมตร 50
2 แก้ว ความสูง 1.3 เมตร 50
3 กาวดูล็อป ความสูง 1.5 เมตร 40
4 ลอลีน่า ความสูง 1.5 เมตร 40
5 ซิการ์ ความสูง 1.5 เมตร 50
6 กล้วยแดง ความสูง 1 เมตร 50
7 กล้วยดอกบัว ความสูง 1.5 เมตร 50
8 เดหลีใบกล้วย ถุงเพาะชำขนาด 3 นิ้ว 50
9 หมากสี ความสูง 1 เมตร 50
10 พุดศุภโชคพุ่ม พุ่มกว้าง  40 ซม.  50
11 กันเกรา เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,000
12 ลำดวน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,000
13 ชงโค เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,000
14 ปีบทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,000
15 บัวสวรรค์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,000
16 เก๋าลัด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,000
17 จันทร์กะพ้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,000
18 สั่งทำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 4,000
19 อินจันทร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,000
20 บุนนาค เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,500
21 ฟ็อคเทล เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 300-500 
22 บุหงาส่าหรี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,200
23 ลีลาวดีขาวพวง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 800
24 พยุง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,500
25 พยอม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,200
26 จำปี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,200
27 จำปา เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,200
28 หมากเหลือง ความสูง 2 เมตร 300
29 หมากเขียว ความสูง 2 เมตร 300
30 หมากสง ความสูง 3.5 เมตร 250
31 หมากนวล ความสูง 2 เมตร 250
32 มะม่วง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,200
33 ขนุน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,200

 

            ราคาต้นไม้ข้างต้นนี้ ใช้เพื่อเป็นแนวทางหรือข้อแนะนำเบื้องต้น ในการซื้อขายจริงอาจมีการต่อรองกันตามสมควร หรือขึ้นอยู่กับความต้องการจำเป็นของผู้ซื้อและผู้ขาย  สถานะของทั้งสองฝ่าย ฤดูกาล และอื่นๆ  และราคานี้อาจมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ  ในการประเมินค่าทรัพย์สิน จึงควรต้องสำรวจราคาตลาดเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ประเมินให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้อย่างแท้จริง

            แม้การปลูกต้นไม้นี้จะมีชื่อเสียงที่บ้านดงบัง แต่ในความเป็นจริง กิจการปลูกต้นไม้นี้มีใน 14 หมู่บ้าน และยังมีชุมชนใกล้เคียงมาตั้งแผงไม้ขายไม้ในบริเวณนี้ด้วย  กรณีนี้แสดงถึงการเป็นตลาด ที่จะดึงดูดให้คนซื้อและคนขายมาพบคน  แต่ในเบื้องต้นอาจเดินทางมาที่หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้หากใช้รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 305 (กรุงเทพฯ- รังสิต-องครักษ์ –นครนายก) หรือถนนทางหลวงหมายเลข 33 (กรุงเทพฯ – สระบุรี- บ้านนา –นครนายก ) ออกจากตัวเมืองนครนายก มุ่งหน้าไปยังปราจีนบุรี–กบินทร์บุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวขวาที่หลักกิโลเมตรที่ 165

            สำหรับการติดต่ออาจติดต่อ อ.บ.ต.ดงขี้เหล็ก 299 หมู่ที่ 9 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง  โทร.  0-3721-8780-1 โทรสาร 0-3721-878 หรือที่เว็บไซต์ www.dongkelek.com

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,844 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved