เชิญมาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 327/2562: วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

 

            ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน ได้จัดประชุมสมาคม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อบ้าน โดยสมาคมมุ่งหวังที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อบ้านแก่ประชาชน และยังจะมีกิจกรรมให้ความรู้อื่นๆ ท่านใดสนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมได้ที่  :

เว็บไซต์สมาคม : https://www.thaihomebuyers.org/th/member.php

 

Fanpage Facebook สมาคมผู้ซื้อบ้าน : https://www.facebook.com/Thai.Home.Buyers/


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 255 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved