หาบริษัท Renovate อาคารเดิมโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 333/2562: วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยและโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ย้ายที่ทำการแล้ว  โรงเรียนมีแนวคิดที่จะ Renovate อาคารเดิม จึงขอรับสมัครบริษัทรับ Renovate อาคาร

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) และผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ต้องการที่จะหาบริษัทรับจ้าง Renovate อาคารเดิมของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมในการใช้สอย โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้:

            1. ที่ดินมีขนาด 311 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนนนนทรี ซอย 5 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (โปรดดูแผนที่: https://shorturl.at/hxHXY)

            2. อาคารมี 2 หลังสร้างเต็มพื้นที่ โดยอาคารแรกสูง 5 ชั้น มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 2,000 ตารางเมตร ส่วนอาคารที่ 2 เป็นอาคารสระว่ายน้ำ มีขนาดสระ 11x25 เมตร

            3. แต่เดิมอาคารใช้เป็นสำนักงานของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โรงเรียนมีความประสงค์ที่จะดัดแปลงเป็นอาคารพักอาศัยเช่า หรืออื่นใดที่สมควร

            สนใจติดต่อ คุณสัญชัย ลิ้ม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทร. 02.295.3905 ต่อ 114

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 571 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved