ขอเชิญร่วมงาน Gala Dinner
  AREA แถลง ฉบับที่ 334/2562: วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            งานมอบรางวัล FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019 ใกล้มาถึงแล้ว มาร่วมงานกาล่าดินเนอร์กับผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยและสากล และชมโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล ประจำประเทศไทย (FIABCI Thai) กล่าวว่าในค่ำวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม  2562 เวลา 17:00-21:00  ณ ห้อง Ballroom ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก จึงขอเชิญท่านผู้สนใจที่จะ networking กับผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและเทศ และร่วมชมโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นอีกด้วย ทั้งนี้มีกำหนดการ ดังนี้:

 

17:00   ลงทะเบียน

17:30   Networking ในระหว่างผู้เข้าร่วมงาน

18:00   พิธีเปิดงาน รายการศิลปวัฒนธรรมไทย

18:15   นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล-ประเทศไทย: สถานการณ์ตลาดอสังหาฯ อาเซียน

18:25   นายกสมาคม FIABCI สากล: ความท้าทายร่วมสมัยของสถานการณ์อสังหาฯ สากล

18:35   เลขาธิการ FIABCI: FIABCI เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์โลก

18:45   กรรมการรางวัลสากล: รางวัล FIABCI กับการสร้างแบรนด์

19:00   ประธานในพิธีกล่าวปาฐกถา “นโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย”

19:10   พิธีมอบรางวัล

19:40   ขอเชิญรับประทานอาหารและการแสดง

21:00   เสร็จพิธี ประธานกล่าวปิดงาน

 

            การแต่งกาย Black Tie ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท โปรดติดต่อ คุณสัญชัย แซ่ลิ้ม โทร. 02.295.3905 ต่อ 114

            ดูรายละเอียดและลงทะเบียนคลิกลิงค์นี้: https://www.fiabci-thai.org/th/gala-dinner-vip.php

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 429 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved