มองอีกมุม: แท็กซี่ชนรถนำขบวน
  AREA แถลง ฉบับที่ 335/2562: วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

AREA แถลงฉบับนี้คัดลอกมาจาก FB ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัว 

            ตามที่มีข่าวว่า “แท็กซี่ ชนสนั่น ตัดหน้ารถนำขบวน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด” (https://bit.ly/2NfuFeL) ที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์นำขบวนถูกรถแท็กซี่ตัดหน้าจนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ลอยละลิ่ว  แต่โชคดีที่ไม่เสียชีวิตและปลอดภัยแล้ว  ในแง่หนึ่ง เราได้เห็นความใส่ใจของรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (รอง ผบ.สส.) ท.ส.ประจำตัว และพลขับรถ พากันออกมาจากรถ ตรงไปที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือ  แต่ในอีกแง่หนึ่ง การมีรถนำขบวนอย่างนี้เป็นความสิ้นเปลืองหรือไม่  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่กันอย่างสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินหรือไม่

            มาประมาณการเบื้องต้นของค่าใช้จ่ายของข้าราชการระดับสูงในแต่ละปี

            1 รายได้ (เงินเดือนและค่าตอบแทน) 100,000 บาท

            2 รายได้อื่นจากการเป็นกรรมการและอื่นๆ 50,000 บาท

            3 สวัสดิการอื่น 50,000 บาท

            4 รถประจำตำแหน่ง (คิดเป็นค่าเช่าต่อเดือน) 50,000 บาท

            5 ค่ารถนำขบวน (มอเตอร์ไซค์พร้อมพลขับ) 50,000 บาท

            6 ค่า ท.ส. และเจ้าหน้าที่ประจำตัว 50,000 บาท

            7 ทหารรับใช้และอื่นๆ 30,000 บาท

            8 บ้านพักข้าราชการ 50,000 บาท

            9 รวมเบื้องต้น 430,000 บาท

            10 รวมทั้งปี 5,160,000 บาท

            11 จำนวนข้าราชการประจำระดับสูง 500 คน

            12 ค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการประจำระดับสูงต่อปี 2,580 ล้านบาท

            อย่างไรก็ตามการมีรถนำขบวนอาจเป็นการอำนวยความสะดวก แต่ก็ไม่มีความจำเป็นมากนัก ควรรอรถติดเยี่ยงประชาชนเจาของประเทศ และการคุ้มครองอื่นๆ ก็คงไม่จำเป็นเพราะคงไม่มีหน่วยทหารของอริราชศัตรูมาชิงตัว เพราะไม่ได้อยู่ในช่วงสงคราม)  ยิ่งกว่านั้นการนี้ยังเป็นการสร้างปัญหาจราจรให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย

            การเป็นข้าราชการระดับสูงที่มีอภิสิทธิ์มากมาย เป็นสิ่งที่พึงทบทวนเพื่อชาติ

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,796 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved