ดร.โสภณพาเดินตลาดสดในนครโฮจิมินห์
  AREA แถลง ฉบับที่ 339/2562: วันจันทร์ที่ 01 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้แทน ASEAN Real Estate Network Alliance ในประเทศไทย ได้ไปบรรยายเรื่องการพัฒนาธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ณ นครโฮจิมินห์ ดร.โสภณ จึงได้ทำคลิปการเดินชมตลาดสดเพื่อให้เห็นนครโฮจิมินห์ในแง่มุมหนึ่ง ดังนั้น AREA แถลงฉบับนี้จึงนำเสนอคลิปมาเผยแพร่ 

 

ดร.โสภณพาเดินตลาดสดในนครโฮจิมินห์ 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2171075373005037?s=100002815670901&v=e&sfns=mo 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 297 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved