มองต่างมุม เรื่องการศึกษา กับ ผอ.ศูนย์คุณธรรม
  AREA แถลง ฉบับที่ 347/2562: วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเร็วๆ นี้มีคลิปเผยแพร่ความเห็นต่อการพัฒนาระบบกาารศึกษาของผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มีความเห็นที่แตกต่าง จึงขออนุญาตนำเสนอ เพื่อสังคมอุดมปัญญา เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 

คลิป 1: โต้รายประเด็น FB video : https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/346236976057208

 

คลิป 2: โต้รายประเด็น Youtube video : https://youtu.be/xnRTsD3iPSk

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,496 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved