ว่าด้วยชลพฤกษ์รีสอร์ต
  AREA แถลง ฉบับที่ 350/2562: วันศุกร์ที่ 05 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้พาคณะไปดูงานไม้ขุดล้อม และได้พักที่ชลพฤกษ์รีสอร์ต ได้มีโอกาสฟังคุณอัญชลี ชัยทรัพย์ ผจก.ทั่วไป ชัยพฤกษ์รีสอร์ต มาบรรยายเกี่ยวกับโครงการนี้ AREA แถลง จึงขอนำเสนอมาเพื่อเป็นความรู้ 

 

FB Live ชลพฤกษ์รีสอร์ตโดยคุณอัญชลี ชัยทรัพย์ ผจก ทั่วไป ชัยพฤกษ์รีสอร์ต 
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2165757376870414?s=1105899523&v=e&sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 608 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved