ดูงานไม้ล้อม บ.ดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 352/2562: วันศุกร์ที่ 05 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้พาคณะไปดูงานไม้ขุดล้อม ณ บ.ดงบัง ต. ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี AREA แถลงฉบับนี้จึงขอนำบรรยากาศมาเผยแพร่ 

 

ดูงานไม้ล้อม บ ดงบัง ต ดงขี้เหล็ก อ เมืองปราจีนฯ (1) 
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1138412083025465?s=1105899523&v=e&sfns=mo 

 

ดูงานไม้ล้อม บ ดงบัง ต ดงขี้เหล็ก อ เมืองปราจีนฯ (2) 
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2355608487886739?s=1105899523&v=e&sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 776 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved