24 กค.นี้ รู้สถานการณ์ที่แท้จากศูนย์ข้อมูลฯ ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 354/2562: วันจันทร์ที่ 08 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ที่นี่ที่เดียว พุธ 24 กรกฎาคม 2562 นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จะนำเสนอข้อมูลล่าสุดของตลาดอสังหาสริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รับรองว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่สุด ชัดเจนที่สุด ทันสมัยที่สุด ครบถ้วนที่สุด ได้ประโยชน์สูงสุด โดยศูนย์ข้อมูลฯ ที่ใหญ่และเป็นกลางที่สุดในประเทศไทย

            นี่ไม่ใช่ราคาคุย แต่เป็นความจริง เพราะศูนย์ข้อมูลฯ ได้สำรวจข้อมูลภาคสนามเสร็จสิ้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 และทำการวิเคราะห์เจาะลึก โดยชี้ให้เห็นถึงภาวะการขาย จำนวนหน่วยที่ขายได้ในครึ่งแรกของปี 2562 จำนวนหน่วยเหลือขาย ระยะเวลาที่จะขายหมดอีกกี่เดือน อัตราการขายต่อเดือน การเปลี่ยนแปลงราคา ฯลฯ โดยแยกให้เห็นในแต่ละทำเลถึง 78 ทำเล ในแต่ละทำเลยังแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย คือบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุด และที่ดินจัดสรร  และในแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยยังแยกตามระดับราคาที่แตกต่างกัน เรียกได้ว่าละเอียดยิบที่สุดในประเทศไทย

            ดร.โสภณ จัดนำเสนอข้อมูลซึ่งประกอบด้วยผลสำรวจวิจัยนับพันหน้า ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีการนำเสนอผลการสำรวจเจาะลึกค่อนวัน และมีวิทยากรผู้รู้มา comment paper อีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ นักพัฒนาที่ดินรายใหญ่จากบริษัทมหาชน นักพัฒนาที่ดินที่ขายได้ดีกว่ารายใหญ่แต่อยู่นอกตลาด นักวิเคราะห์และกูรูด้านเศรษฐศาสตร์

            ค่าลงทะเบียนพร้อมอาหารกลางวัน เครื่องดื่มเครื่องเคียง เอกสารนับพันหน้า เป็นเงิน 10,000 บาท มีแปลแบบ simultaneous translation เป็นภาคภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างประเทศด้วย โปรดดูรายละเอียดและรีบสมัครด่วนได้ที่ https://www.trebs.ac.th/th/15/Seminar:-BMR-Market

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 621 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved