การสำรวจข้อมูลเหมืองทองคำ
  AREA แถลง ฉบับที่ 356/2562: วันจันทร์ที่ 08 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เรื่องเหมืองทองคำอัคราที่ถูกสั่งปิดไป ประชาชนรอบเหมืองเห็นอย่างไร ดร.โสภณ ร่วมมือกับนักศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ร่วมกับคณะนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ โดยอาจารย์ปฐมพร อุไรพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้ความกรุณาร่วมในการสำรวจวิจัยครั้งนี้ด้วย  ทั้งนี้คณะนักศึกษาได้ออกสำรวจทั้งหมด 22 คน ตระเวนสำรวจความเห็นของตามหมู่บ้านโดยรอบ  สำหรับผลการสำรวจจะได้นำเสนอให้ทราบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 654 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved