ไปหาพันธมิตรนายหน้าที่ย่างกุ้งดีกว่าโตเกียว
  AREA แถลง ฉบับที่ 363/2562: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            บางคนบอกว่าถ้าจะไป “ผูกเสี่ยว” กับนายหน้า ไปญี่ปุ่นดีกว่าไปพม่า  ผมว่าคิดผิด  ไม่ว่านักพัฒนาที่ดิน นายหน้า หรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ควรไปพม่ามากกว่าญี่ปุ่น

            พอดีมีงานประชุมสมาคมนายหน้าทั่วอาเซียน (ARENA: ASEAN Real Estate Network Alliance) ในกรุงย่างกุ้ง เมียนมาในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม ณ โรงแรมโนโวเทล (https://bit.ly/2XzWgv2)  ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั่วอาเซียน  แต่บางคนบอกว่าที่พม่าจะไปทำไร ไม่มีอะไรเลย  น่าจะไปหาตัวแทนนายหน้าที่ญี่ปุ่นดีกว่า ข้อนี้คงเป็นความเข้าใจผิดเป็นอย่างยิ่ง  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มีข้อชี้แนะ

            1. ญี่ปุ่นมีบริษัทนายหน้า 315,000 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเล็กๆ ซื้อขายเฉพาะในท้องถิ่น ไม่ได้มีนโยบายและแผนที่จะออกนอกประเทศเลย  ที่เป็นบริษัทนายหน้าข้ามชาติสัญชาติญี่ปุ่น มีแค่หยิบมือเดียวจริงๆ  ไม่กี่แห่ง  พวกนี้มีสาขาอยู่กรุงเทพมหานคร ศรีราชา เชียงใหม่หมดแล้ว ไม่ต้องถ่อสังขารไปถึงญี่ปุ่นหรอก

            2. คนญี่ปุ่นไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเกษียณอายุในไทย ที่เห็นมาเป็นแค่ส่วนน้อย  ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศหรือในประเทศที่เจริญใกล้เคียงกัน  ประเทศที่เขาเริ่มมองเป็นพิเศษจะเป็นเวียดนาม ไม่ใช่ไทย (https://bit.ly/30C7o8H)

            3. ประเทศที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยมากๆ แต่เงียบๆ คือประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเมียนมา ลาว เขมร มาเลเซีย สิงคโปร์ ถ้าจะขายต้องไปหาประเทศเหล่านี้ ไม่ใช่ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกาอันไกลโพ้น  นักลงทุนในประเทศเหล่านี้มีไทยเป็นเป้าหมายหลักในการซื้อบ้านกันแทบทั้งสิ้น

            ลองคิดให้ดี แล้วพบกันที่เมียนมา ในงาน ARENA (https://bit.ly/2XzWgv2) ตอนนี้ค่าลงทะเบียน 180 เหรียญสหรัฐ แต่ ดร.โสภณ ให้การสนับสนุนในฐานะกรรมการ ARENA ในไทย จึงลดเหลือเพียง 150 เหรียญเท่านั้น สนใจไปติดต่อที่คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร. 02.295.3905  จองก่อนบัตรหมด หรือจะไปเป็นหมู่คณะ มีพาไปดูงาน ก็ได้เช่นกัน

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,027 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved