ธง แจ่มศรี วีรบุรุษชาติผู้ไม่ยอมเปลี่ยนสี
  AREA แถลง ฉบับที่ 364/2562: วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ธง แจ่มศรี ที่เพิ่งเสียชีวิตลงในวัย 98 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ถือเป็นวีรบุรุษของชาติไทย ในสายตาของผม ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

            ธง แจ่มศรี เคยเป็นเลขาธิการของ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นศัตรูทางการเมืองสำคัญที่สุดของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะในยุคเผด็จการทรราช แล้วจะเป็นวีรบุรุษของชาติไทยได้อย่างไร ธง แจ่มศรี ยังเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม แล้วจะรักชาติไทยได้อย่างไร

            ธง แจ่มศรี เป็นวีรบุรุษที่แท้ของชาติ เพราะครั้งหนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้เสนอช่วยพรรคคอมมิวนิสต์ไทย บุกยึดประเทศไทยด้วยกำลังอาวุธ แต่ ธง แจ่มศรี ในฐานะเลขาธิการพรรค ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ เพราะถือเป็นการรุกรานไทย จนภายหลังพรรคฯ เวียดนามตัดขาดความสัมพันธ์กับพรรคฯ ไทย ถ้าวันนั้น เลขาธิการพรรคเป็นผู้อื่นที่ยอมรับความช่วยเหลือจากเวียดนาม ประเทศไทยอาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้ อาจมีสถาบันที่แตกต่างไป ประเทศก็อาจแตกเป็นเสี่ยงๆ 

            ธง แจ่มศรี จึงสมควรแก่การคารวะอย่างที่สุดในฐานะวีรบุรุษที่แท้ที่ปกป้องชาติไทย

นับถือ นับถือ 
ดร.โสภณ พรโชคชัย 


            ปล. ผมไม่เคยเข้าป่า ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ศรัทธา ธง แจ่มศรี ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย เคารพในความเห็นของคนส่วนใหญ่ ไม่เปลี่ยนสี ไม่ขายตัวให้กับเผด็จการทรราช และยังเป็นตัวอย่างชีวิตที่สมถะเรียบง่าย เป็นนักวัตถุนิยมที่ไม่นิยมวัตถุ

 

ธง แจ่มศรี วีรบุรุษของชาติไทย 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2191612267618014?s=100002815670901&v=e&sfns=mo 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,097 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved