พิธีมอบรางวัลอสังหาฯ ดีเด่นไต้หวัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 373/2562: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (www.fiabci-thai.org) ได้รับเชิญจากสมาคม อสังหาริมทรัพย์สากลไต้หวัน ให้ไปร่วมงานมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

            มาชมการจัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก

พิธีมอบรางวัลอสังหาฯ ดีเด่นไต้หวัน
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2203188426460398?s=1105899523&v=e&sfns=mo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 541 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved