ล่องเรือชมเมืองเกาสง ใต้สุดของไต้หวัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 376/2562: วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (www.fiabci-thai.org) ได้รับเชิญจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลไต้หวัน ให้ดูโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในนครเกาสง
 

            ทั้งนี้ในค่ำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณได้ล่องเรือริมฝั่งน้ำในนครเกาสงเพื่อดูการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาในนครแห่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากทันสมัยใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น นครแห่งนี้เป็นนครแห่งแรกที่ถูกญี่ปุ่นหยุดในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา

 

ล่องเรือชมเมืองเกาสง ใต้สุดของไต้หวัน
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2204218583024049?s=100002815670901&v=e&sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 502 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved