ศูนย์ศิลปต้าตง (Dadong) นครเกาชิง ไต้หวัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 377/2562: วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันพุธที่ 17 - เสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (www.fiabci-thai.org) ได้รับเชิญจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลไต้หวัน ให้ดูโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในไต้หวัน

            ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณได้ไปชมศูนย์ศิลปต้าตง (Dadong) นครเกาชิง ไต้หวัน ซึ่งเป็นศูนย์การแสดง นิทรรศการและห้องสมุด โปรดดูรายละเอียดที่ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dadong_Arts_Center

 

ศูนย์ศิลปต้าตง (Dadong) นครเกาชิง ไต้หวัน
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2205125699600004?s=100002815670901&v=e&sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 351 คน    
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved