ดร.โสภณอาสาประเมินทรัพย์สินให้แม่แพรวา
  AREA แถลง ฉบับที่ 378/2562: วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีข่าวว่าแม่ของนางสาวแพรวาจะขายบ้านและที่ดินเพื่อหาเงินมาชดใช้ให้กับเหยื่อที่นางสาวแพรวาชนเสียชีวิตเมื่อ 9 ปีก่อน ดร.โสภณ ยินดีประเมินค่าให้โดยไม่คิดค่าจ้างเพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ที่จะซื้อทราบว่าราคาตลาดที่แท้ ว่าควรเป็นเงินเท่าไหร่ จะได้สามารถซื้อขายได้จริงอย่างเป็นธรรม

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีฐานข้อมูลมากที่สุดในประเทศไทย และให้บริการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศยินดียื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อให้แม่ของนางสาวแพรวาได้ทราบว่าราคาที่แท้จริงของทรัพย์สินควรเป็นเงินเท่าไหร่จะได้ซื้อขายกันอย่างถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งยินดีช่วยตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่ มีภาระผูกพันไหม เพื่อความมั่นใจของผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าจ้างอีกด้วย

            ตามที่ทราบที่ดินและทรัพย์สินของแม่ของนางสาวแพรวาได้แก่ บ้านแพรวา ขนาด 300 ตารางวา ย่านเมืองทองธานี ที่ครอบครัวประกาศขาย 55 ล้าน พร้อมกับที่ดิน 21 ไร่ใน อ.ปราณบุรี หวังได้เพิ่มอีก 50 ล้าน รวมเป็นทุน 100 ล้านในการจ่ายชดเชยเหยื่อรถตู้ 9 ศพ (https://bit.ly/32BadbN) อย่างไรก็ตามข้างต้นเป็นแค่ราคาขายเรียก อาจขายต่ำกว่าความเป็นจริงหรือสูงกว่าความเป็นจริงก็ได้ อันอาจยังความไม่เป็นธรรมต่อทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขาย จึงสมควรประเมินค่าทรัพย์สินให้ถ้วนถี่ก่อน

            แม่ของนางสาวแพรวาสามารถติดต่อ ดร.โสภณ ได้ที่โทร 02-295-3905 หรือ E-mail thaiappraisal@gmail.com หรือ Line ID Dr.Sopon หรือ FB www.facebook.com/dr.sopon4


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,224 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved