วัด Fo Guang Shan เกาสง ไต้หวัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 380/2562: วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันพุธที่ 17 - อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai: www.fiabci-thai.org) ได้รับเชิญจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลไต้หวัน ให้ดูโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในไต้หวัน
 
            ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะผู้จัดงานได้พาไปกราบพระวัด Fo Guang Shan เกาชิง ดร.โสภณจึงได้รวบรวมทำ clip นี้ขึ้น เผื่อผู้สนใจจะได้ไปเที่ยวชมวัดนี้บ้าง

กราบพระวัด Fo Guang Shan เกาสง ไต้หวัน
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2206989306080310

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 318 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved