อาคารชุด Happiness Gendii ณ นครไทจง ไต้หวัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 382/2562: วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันพุธที่ 17 - อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai: www.fiabci-thai.org) ได้รับเชิญจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลไต้หวัน ให้ดูโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในไต้หวัน
 
            ทั้งนี้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณได้มีโอกาสชมอาคารชุด Happiness Gendii ณ นครไทจง ไต้หวัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับโลกของ FIABCI โครงการนี้มีการออกแบบที่พิถีพิถันมาก

ชมอาคารชุด Happiness Gendii ณ นครไทจง ไต้หวัน
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2207149289397645

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 514 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved