เสียงเพรียกจากชาวพัทยาถึงนายกฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 407/2562: วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สัมภาษณ์ชาวพัทยา ซึ่งเป็นเสียงของประชาชนคนเล็กคนน้อย มาให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาหาทาง กระตุ้นเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาด้วย ประชาชนย่ำแย่ไปตามๆ กัน จากภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ตกต่ำ ขนาดว่าพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งรองจากกรุงเทพมหานครยังทรุดหนัก

            ดร.โสภณ จึงขอสะท้อนเสียงประชาชนคนเล็กคนน้อยมาให้ทางราชการรีบหาทางแก้ไขและพัฒนาโดยด่วน
 

พัทยาแย่แล้ว บิ๊กตู่ช่วยด้วย
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2237048839741023?s=1105899523&v=e&sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 972 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved