ดร.โสภณไปดานัง
  AREA แถลง ฉบับที่ 414/2562: วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันศุกร์ที่ 16 - จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จะเดินทางไปดูงาน ณ นครดานัง ประเทศเวียดนาม  ที่ผ่านมา ดร.โสภณ ได้เคยเดินทางไปประเมินค่าทรัพย์สินประเภทนิคมอุตสาหกรรม และอื่นๆ ในนครแห่งนี้มาแล้วหลายครั้ง

            ดร.โสภณ จะได้ถ่ายทอดข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองในนครดานัง และอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงโดยผ่านรายการ “เด็ดอสังหาฯ” โปรดดูได้ตาม link นี้: www.housingyellow.com


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 605 คน    
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved