ดร.โสภณพาคณะใหญ่ไปย่างกุ้ง
  AREA แถลง ฉบับที่ 425/2562: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) พาคณะนายหน้า ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และนักพัฒนาที่ดิน เดินทางไปประชุม ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) ณ นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยในการนี้มีคณะผู้เข้าร่วมเกือบ 40 ท่าน ทั้งนี้ จะได้พาไปดูงานและเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ อีกด้วย

            ดร.โสภณ เป็นผู้แทน ARENA ในประเทศไทย และยังเคยจัดประชุม ARENA ครั้งแรกในปี 2559 ในกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ก็ได้เข้าร่วมงาน ARENA ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ในปี 2560 ในกรุงพนมเปญในปี 2561 และในปี 2563 จะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไป
 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 566 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved