ดร.โสภณรณรงค์ทำดีที่ย่างกุ้ง
  AREA แถลง ฉบับที่ 434/2562: วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณรณรงค์บริจาคเงินเพื่อการศึกษาเด็กในเมียนมา ได้เงินราว 1.2 ล้านจ๊าด หรือ 810 เหรียญสหรัฐ หรือ 25,000 บาท

            ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 25 สิงหาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนนครย่างกุ้ง เพื่อเข้าร่วมประชุม ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ณ นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

             ดร.โสภณ ได้นำหนังสือเล่มใหม่ของตนชื่อ International Real Estate Surveyed ราคา 4 เหรียญสหรัฐ จำนวน 400 เล่มม ไปมอบให้ผู้เข้าร่วมประชุม 700 คน โดยขอบริจาคเป็นเงินคนละเหรียญสหรัฐ ปรากฏว่ามีผู้บริจาคเงินถึงราว 1.2 ล้านจ๊าด หรือ 810 เหรียญสหรัฐ หรือ 25,000 บาท โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายยกให้พระสงฆ์รูปหนึ่ง นำไปใช้เพื่อทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษายากจนต่อไป
 

ช่วยเด็ก นศ. ยากจนในเมียนมา
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2267371383375435?s=1105899523&v=e&sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 511 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved