บานาฮิลล์-กระเช้า ไทยก็ทำได้
  AREA แถลง ฉบับที่ 442/2562: วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            วันนี้ เรามาศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากเวียดนามในฐานะเพื่อนบ้านของเรา มาดูการพัฒนาบนภูเขาสูง เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนโดยรวม

            ในระหว่างวันเสาร์ที่ 17 -อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ผมในฐานะประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนบานาฮิลล์ ใกล้นครดานัง ที่นี่ควรเป็นแบบอย่างการพัฒนายอดเขาสูงเพื่อการท่องเที่ยวของไทย ได้เห็นกระเช้าขึ้นภู โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ถือเป็นความสำเร็จโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

            บานาฮิลล์ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 40-50 นาที และนั่งกระเช้าไฟฟ้าอีก 20 นาที สถานที่แห่งนี้ฝรั่งเศสในฐานะเจ้าอาณานิคมคือครอบครัวตั้งแต่ปี 2462 หรือร้อยปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามบ้านฝรั่งเศสได้ถูกทุบทำลายไปแทบหมดแล้ว  สิ่งก่อสร้างที่เห็นอยู่ทั้งหมดล้วน เป็นสิ่งที่สร้างใหม่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

            ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศสไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้ จึงเริ่มมีการสร้างวิลล่าขึ้นมาเป็นครั้งแรก ตามด้วยโรงแรม รีสอร์ต และสาธารณูปโภคที่ทันสมัย จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในสมัยนั้น จนถึง พ.ศ.2588 เมื่อทหารฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงคราม และถอนตัวออกจากเวียดนาม ชาวท้องถิ่นเวียดนามที่เคยทำงานตามรีสอร์ตและโรงแรมบนเขา ต่างอพยพกลับภูมิลำเนา ทำให้เมืองท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปอย่างน่าเสียดาย (https://bit.ly/2ZhtRa0)

            การบูรณะหมู่บ้านฝรั่งเศสให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกครั้งในปี 2009 หรือเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา พร้อมกระเช้าลอยฟ้า 5,801 เมตรใช้เวลาถึง 20 นาทีในการนั่งกระเช้าเพื่อไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ . . (https://bit.ly/2PQj8Py)  กระเช้านี้เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ผ่านน้ำตก ป่าไม้และทัศนียภาพอันสวยงามมากมาย จึงทำให้เกิดความประทับใจมาก

            รถกระเช้าไฟฟ้า (Bà Nà Hills Cable Car) ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์ เอาไว้ถึง 4 หมวดความเป็นที่สุด

 

            1. Longest non-stop single tract cable car กระเช้าไฟฟ้าประเภทไม่มีการหยุดแวะ (แบบเคเบิลเดี่ยว) ระยะทางยาวที่สุดในโลก 5,801 เมตร

            2. Highest ascent by a non-stop single-track cable car  กระเช้าไฟฟ้าประเภทไม่มีการหยุดแวะ (แบบเคเบิลเดี่ยว) ระยะจากฐานสู่ยอดสูงที่สุดในโลก 1,368 เมตร

            3. Longest non-stop cable กระเช้าไฟฟ้าที่สายเคเบิลยาวที่สุดในโลก 11,587 เมตร

            4. Heaviest cable roll กระเช้าไฟฟ้าที่สายเคเบิลหนักที่สุดในโลก 141.24 ตัน

 

            นอกจากนั้น Bà Nà Hills Station ยังเป็นสถานีกระเช้าไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Largest departure station in Southeast Asia) ที่มีแหล่งสันทนาการ สวนสนุก รวมทั้งห้องนิทรรศการที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมเอาไว้อีกด้วย

            หลังสงครามเวียดนาม เวียดนามก็เริ่มพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งรวมถึงด้านการท่องเที่ยว บานาฮิลล์ จึงได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2009 ค่าก่อสร้างเคเบิลคาร์ช่วงแรกมีมูลค่า 17.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนช่วงที่สร้างต่อเพิ่มไปถึงยอดเขา มีมูลค่า 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (https://bit.ly/2ZhtRa0)  จะเห็นได้ว่าต้นทุนค่าก่อสร้างไม่แพงเลยเพียงราว 720 ล้านบาทเท่านั้น

            เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ดร.โสภณ ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้สร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง โดย ดร.โสภณเผยผลการสำรวจว่า ประชาชนถึงประมาณ 97% ต้องการให้มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า ตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับตัวเลข 99% ที่ทางราชการสำรวจ อย่างไรก็ตามในจำนวนผู้ที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนั้น ส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการบางส่วนที่เข้าใจว่าโครงการนี้จะเป็นการทำลายป่า โดยเฉพาะข้าราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ขอออกความเห็นและบางส่วนก็ไม่เห็นด้วย โดยรวมแล้ว ข้าราชการมีสัดส่วนที่เห็นด้วยถึง 80% อย่างไรก็ตามจำนวนข้าราชการมีเพียงส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ดังนั้นสัดส่วนโดยรวมของผู้เห็นด้วยกับกระเช้าไฟฟ้าจึงยังสูงมากเกือบ 100% เช่นเดิม

            เราจึงควรสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนภูเขาสูงอย่างเป็นระบบเพื่อนำรายได้และภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม

โปรดชมคลิปที่ ดร.โสภณ ไปถ่ายทำมา
 

เราต้องมีบานาฮิลล์ที่ภูกระดึง ดอยอินทนนท์ ฯลฯ  
https://lnkd.in/fnmgg8j

กระเช้าบานาฮิลล์ ตัวอย่างกระเช้าภูกระดึง
https://lnkd.in/fwVxFiy

สะพานมือ Golden Bridge แห่งบานาฮิลล์  
https://lnkd.in/fyHSwBM

ชม Fantasy Park ในบานาฮิลล์ ดานัง  
https://lnkd.in/fzPVMTw


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,251 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved