ตลาดท่องเที่ยวหัวหินกำลังแย่ นายกฯ ช่วยด่วน
  AREA แถลง ฉบับที่ 445/2562: วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันศุกร์ที่ 30-เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในหัวหิน และได้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนทำงานในระดับประชาชนทั่วไปในตลาดนัดคนเดินยามค่ำของหัวหิน  ได้รับคำตอบว่าภาวะตลาดขณะนี้ซบเซาเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ดร.โสภณ จึงสะท้อนภาพมาให้ทางราชการหาทางแก้ไขต่อไป
 

ตลาดท่องเที่ยวหัวหินซบเซา
https://bit.ly/2MPrVDD

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,563 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved