ดร.สมคิดพูดบิดเบือนเรื่องเศรษฐกิจ
  AREA แถลง ฉบับที่ 450/2562: วันพุธที่ 04 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีข่าว “'สมคิด' ออกโรง ยันเศรษฐกิจไทยยังเป็นบวก” ถือเป็นกรณีตัวอย่างการบิดเบือนข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สังคมพึงสังวร

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ให้ความเห็นต่อข่าว “'สมคิด' ออกโรง ยันเศรษฐกิจไทยยังเป็นบวก” (https://bit.ly/2k2QGj6) ว่าการออกมากล่าวเช่นนี้ถือเป็นการบิดเบือนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เพราะใครๆ ก็รู้ว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2562 ที่รัฐบาลเคยคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นประมาณ 4.2% กลับไม่ได้เป็นดังคาด  ดร.สมคิดเคยบอกว่าเศรษฐกิจปี 2562 จะดีขึ้นในครึ่งหลังของปี แต่ความจริงกลับเสื่อมทรุดลงต่างหาก (https://bit.ly/2lClDe4) แต่ความจริงในขณะนี้มีการคาดการณ์กันว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเหลือ 2.3% (https://bit.ly/2k2RxQQ)

            ดร.โสภณกล่าวว่า แน่นอนว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ติดลบเหมือนช่วงวิกฤติปี 2540 แต่การเติบโตที่ชลอตัวลงเป็นอย่างมาก เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นชัดเจน  ดร.สมคิดจึงไม่ควรออกมาแก้ตัวว่าโดยการพูดบิดเบือนว่าเศรษฐกิจยังเป็นบวก  แต่บวกน้อยลงกว่าเดิมมาก  ในสังคมทั่วไปรู้สึกได้ว่าเศรษฐกิจไทยแย่มาก น่าจะแย่กว่าตัวเลขที่แถลงเสียอีก  ในความรู้สึกของประชาชนในแทบทุกภาคส่วน อาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจกำลังจะเติบโตติดลบด้วยซ้ำไป

            ความจริงประการหนึ่งที่ ดร.สมคิดปกปิดก็คือ ตามข้อมูลของธนาคารโลก (https://bit.ly/2qil48S) ในอาเซียนประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรองบ๊วย ชนะแค่สิงคโปร์และบรูไน  ประเทศอย่างลาว เขมร เวียดนาม เมียนมาล้วนเติบโตแบบก้าวกระโดด  แต่ ดร.สมคิดท่านก็เคยบอกว่าเป็นเพราะประเทศเหล่านี้ด้อยกว่าไทย การเติบโตจึงสูง  แต่ประเทศที่รายได้ประชาชาติต่อหัวใกล้เคียงไทย เช่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าไทย  และที่สำคัญประเทศมาเลเซียที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงกว่าไทย หรือเรียกได้ว่าเจริญกว่าไทย ก็ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าไทยมาก

            ปรากฏการณ์ที่เศรษฐกิจไทยดู “อมโรค” นี้ อาจเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวก่อน “ดิ่งเหว” ก็เป็นไปได้ เพราะนโยบายการ “แจกเงิน” สารพัด ไม่อาจช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้  รัฐบาลคงต้องการ “ปั้ม” และ “ปั้น” ตัวเลขเศรษฐกิจให้ดูดีชั่วคราวด้วยนโยบาย “แจกเงิน” เท่านั้นหรือไม่  นโยบายเช่นนี้ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ประชานิยม” เพราะในอดีต “ประชานิยม” เช่น กองทุนหมู่บ้าน เน้นให้ไปลงทุนในชุมชนเพื่อขายสินค้า และไม่เกิดหนี้เสีย  แต่ปัจจุบันเรา “ผันเงิน” ไปใช้ในสิ่งที่แทบไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การก่อสร้างถนน ทำให้เงินจมมากกว่าจะให้เกิดการหมุนวนเช่น “ประชานิยม” ในสมัยก่อน

            ดร.สมคิดควรบอกความจริงแก่ประชาชน
 


 

FB Live: ดร.สมคิดพูดบิดเบือนเรื่องเศรษฐกิจ
http://bit.ly/2luvrqP

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,938 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved