ดร.โสภณเดิน 5.1 กม.ไปสนามบินมะนิลา
  AREA แถลง ฉบับที่ 458/2562: วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงาน Real Estate Expo Manila โดยคณะเจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นอย่างดี  แต่ในช่วงวันขากลับ ดร.โสภณ ขออนุญาตกลับเอง ไม่ต้องมีรถส่งไปสนามบิน

            ดร.โสภณ เดินจากโรงแรมที่พักไปยังสนามบินด้วยระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ในระหว่างทางผ่านชุมชนแออัด และอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้าง ทางเท้าก็แคบ หรือแทบไม่มีทางเท้า และเชื่อว่าคงแทบไม่มีใครเดินเช่น ดร.โสภณ แม้แต่ชาวฟิลิปปินส์เอง  อย่างก็ตาม ดร.โสภณ ก็เดิน เพราะระยะเวลาในการนั่งรถอาจเร็วกว่าเดินบ้าง แต่ถ้านั่งรถประจำทางสำหรับประชาชนทั่วไป กลับใช้เวลาพอๆ กันหรือยาวนานกว่าการเดินด้วยซ้ำไป

            ในการเดินนี้ ดร.โสภณ แบกสัมภาระใส่เป้เดินเพื่อให้สองมือว่าง สามารถถ่ายภาพหรือดูแลความปลอดภัยให้กับตนเอง  แต่ในบางทีก็อาจมีกระเป๋าถือบ้าง เนื่องจากเจ้าภาพมอบของที่ระลึกซึ่งจำเป็นต้องขนกลับประเทศไทยไว้เป็นอนุสรณ์บ้าง  แม้ว่าเอกสารที่ไม่มีความสลักสำคัญและของชำร่วยส่วนใหญ่จะทิ้งไว้ให้แม่บ้านโรงแรมนำไปใช้ต่อไปก็ตามโดย ดร.โสภณ ไม่ขน “ขยะ” กลับประเทศ

            การเดินผ่านย่านชุมชนแออัดในต่างแดนเป็นการผจญภัยอย่างหนึ่ง แต่ ดร.โสภณ ก็ใช้ความระมัดระวัง กอปรกับมีเวลามากพอที่จะเดินและเป็นเวลากลางวัน (14:00 - 15:00 น. ส่วนเวลาเครื่องบินออกคือ 18:15 น.)  การเดินยังเป็นการออกกำลังกาย ทดสอบร่างกาย แต่ก็อาจสูดกลิ่นหรือแก๊สพิษบ้าง แต่ก็คงเป็นแค่ครั้งหนึ่งเท่านั้น  นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ชีวิตบ้านๆ ของประชาชน  ดร.โสภณ พยายามฝึกฝนให้ติดดินและต่อต้านการกินอยู่แบบศักดินาที่มีคนคอยดูแลแห่แหน

            อย่างไรก็ตามโชคดีของ ดร.โสภณ ที่มีบัตรเลาจน์อย่างดี ดังนั้นเมื่อเดินจนเหงื่อโทรมกาย เหม็นกลิ่นต่างๆ ตามทางแล้ว ก็สามารถไปอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อ และนั่งพักผ่อนรับประทานอาหารรอขึ้นเครื่องต่อไป  ถ้าไม่มีบัตรเลาจน์ การเดินก็อาจจะเป็นอุปสรรค เพราะคงส่งกลิ่นรุนแรงแก่ตนเองและผู้โดยสารอื่นบนเครื่องบิน

            ที่ผ่านมา ดร.โสภณ เคยเดินไปสนามบินมะนิลาครั้งหนึ่งแล้ว  และยังเคยเดินไปสนามบินที่บาหลี (อินโดนีเซีย) และที่อิสตันบูล (ตุรกี)
 

ดร.โสภณเดิน 5.1 กม.ไปสนามบินมะนิลา
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1211377449037013/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 565 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved