ชมชีวิตที่อ่าวมะนิลาในยามค่ำ
  AREA แถลง ฉบับที่ 460/2562: วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ริมอ่าวมะนิลา เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อดูดวงอาทิตย์ตกในยามเย็น  มาชมชีวิตยามค่ำที่อ่าวมะนิลาแห่งนี้กัน

            ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงาน Real Estate Expo Manila ดร.โสภณ ได้ไปเยือนการพัฒนาพื้นที่ริมอ่าวมะนิลา ตรงโครงการ Mall of Asia ซึ่งเป็นพื้นที่ถมทะเลขึ้นมาใหม่  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยามค่ำคืนสำหรับชาวมะนิลาและนักท่องเที่ยว

 

ชมชีวิตที่อ่าวมะนิลาในยามค่ำ
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/386715125592567/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 469 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved