ดร.โสภณไปบรรยาย ณ ประเทศอินโดนีเซีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 462/2562: วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            ในระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายและเข้าร่วมงานประชุม 2 งาน ณ กรุงจาการ์ตา คือ

            1. 55th ISOCARP World Planning Congress in Jakarta/Bogor, Indonesia

Buy international tickets ซึ่งเป็นสมาคมของนักวางแผนพัฒนาเมืองนานาชาติ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://isocarp2019.isocarp.org/en/

            2. Asia Pacific Real Estate Congress ของสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI) ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยมีรายละเอียดที่ https://aprec2019.com/

            ดร.โสภณ จะได้นำเสนอผลการนำเสนอในงานและประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่ต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 453 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved