จะขายคอนโดฯ ให้ต่างชาติ ปรึกษา ดร.โสภณด่วน
  AREA แถลง ฉบับที่ 465/2562: วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในช่วงนี้การขายห้องชุดค่อนข้างช้าเนื่องจากอุปทานมีมาก อุปสงค์ของผู้ซื้อเพื่ออยู่เองจริงในประเทศรับได้แค่ 2 ใน 3 ของอุปทานต่อปี จะขายต่างชาติ ต้องปรึกษา ดร.โสภณ

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) สามารถสนับสนุนให้ท่านพบผู้ซื้อจากทั่วโลกเพราะ ดร.โสภณ เป็น

            1. นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI Thai) ซึ่ง FIABCI หรือ International Real Estate Federation เป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วยนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน และอื่นๆ

            2. กรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของนายหน้า-ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในอาเซียน

            3. บรรดานายหน้าชั้นนำในกัมพูชา เวียดนาม ลาว เมียนมา ผ่านการอบรมความรู้จาก ดร.โสภณเป็นจำนวนมาก สามารถติดต่อผู้ซื้อและนายหน้าที่น่าเชื่อถือได้

            นอกจากนี้ ดร.โสภณยังเป็นสมาชิก Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) กรรมการ ASEAN Valuers Association (AVA) ผู้แทน International Association of Assessing Officers (IAAO) เป็นต้น ดี.โสภณจึงมีเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ

ท่านสามารถติดต่อ ดร.โสภณ ได้ที่

1. FB: www.facebook.com/dr.sopon4

2. Email: sopon@area.co.th

หรือติดต่อคุณนงลักษณ์ เลขาฯ ดร.โสภณ โทร. 02 295 3905 ต่อ 109
 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 824 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved