ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ขุดล้อมจาการ์ตาพร้อมราคา
  AREA แถลง ฉบับที่ 470/2562: วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทาง ไปยังกรุงจาการ์ตาเพื่อประชุมวิชาการ และได้เดินชมงานไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ขุดล้อม ณ ใจกลางกรุงจาการ์ตา โดยที่ ดร.โสภณทำการประเมินค่าต้นไม้ในประเทศไทยและในต่างประเทศจึงนำราคามาให้เหล่านี้มานำเสนอ

 

ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ขุดล้อมจาการ์ตาพร้อมราคา
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2298388860273687?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 572 คน    
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved