เพื่อนร่วมงาน AREA พักผ่อนประจำปี
  AREA แถลง ฉบับที่ 490/2562: วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ศูนย์ข้อมูลฯ ได้จัดกิจกรรมพักผ่อนประจำปีสำหรับเพื่อนร่วมงาน โดยปีนี้จัดขึ้น ณ Serenity Resort Pattaya เพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันมา และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานให้มีความสุขร่วมกัน

            อนึ่งศูนย์ข้อมูลฯ มีเพื่อนร่วมงานราว 120 คน มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อเพื่อนร่วมงานหลายรายการ นอกเหนือจากการพักผ่อนประจำปีแล้ว ยังมีการตรวจสุขภาพประจำปี อบรมประจำปี รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสัมพันธ์ที่ดี  ศูนย์ข้อมูลฯ เล็งเห็นว่าเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่เครื่องจักร ไม่ใช่เงินต่อเงิน และไม่ใช่ตัวอสังหาริมทรัพย์ แต่คือคนเป็นสำคัญ

 


 


 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 470 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved